SAYI ÇEVİR FONKSİYONU

#include<iostream>
using namespace std;
int saycevir(string sayi)
{
int sonuc=0;
int basamaksay=1;
int uz=sayi.length();
char sayilar[10]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'};
double sayim[10]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
for(int i=0;i<sayi.length();i++)
{
  for(int j=0;j<10;j++)
   if(sayilar[j]==sayi[i])
   {
    for(int k=uz;k>1;k--)
    {
      basamaksay*=10;

    }
      if(uz==1)
      {
      sonuc=sonuc+sayim[j];
      }
      else
     sonuc=sonuc+(sayim[j]*basamaksay);
     basamaksay=1;
      uz--;
   }
}
return sonuc;}

int main()
{
string s="";
cout<<"Sayiyi giriniz=";
cin>>s;
cout<<endl;
int sayi=saycevir(s);
//ÖRNEK
cout<<"sayi ile 15 in toplamı="<<15+sayi;

return 0;}

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir