ABSTRACT KULLANIM

import java.util.Scanner;
abstract class ortak{
	abstract void denkcoz();
	public void yazdir(String metin)
	{
	  System.out.println(metin);
	}
  
	public void yazdirprint(String metin)
  {
	  System.out.print(metin);
  }
  
  double sayial(String metin)
 {
	  double sayi=0;
	 boolean durum=true;
 while(durum) 
 {  yazdirprint(metin);
	 Scanner input=new Scanner(System.in);
	 try
	 { String s1=input.next();
		 sayi=Double.parseDouble(s1);
	   durum=false;
	 }catch(Exception ex)
	 {
		 yazdir("Hata tekrar girin");
		 durum=true;
	 }
 }
 return sayi; }	
}
class derece1 extends ortak{
	String[] isim={"a","b","c"}; 
  double[] deger=new double[3];
	public derece1()
	{ 
		denkcoz();
	}
	
	void denkcoz()
	{
		yazdir("Denklem ax+b=c formatında olmalıdır..");
    for(int i=0;i<isim.length;i++)
  	    deger[i]=sayial(isim[i]+"=");
	double x=(deger[2]-deger[1])/deger[0];
	yazdir("x in degeri="+x);
	}
	
}
class derece2 extends ortak{
	public derece2()
	{
		denkcoz();
	}
	
	String[] isim={"a","b","c","d"}; 
  double[] deger=new double[4];
void denkcoz()
{  yazdir("Denklem ax2+bx+c=d formatında olmalıdır..");
	int sayac=0;
  	for(int i=0;i<isim.length;i++)
  		 deger[i]=sayial(isim[i]+" degeri=");
    	 deger[2]-=deger[3];
     double diskri=Math.sqrt((Math.pow(deger[1],2)-(4*deger[0]*deger[2])));
 if(diskri>=0)
 {    double[] x1x2=new double[2];
 for(int i=-1;i<x1x2.length;i++)
	 if(i!=0)
		 {
		   x1x2[sayac++]=(((-deger[1])+(i*diskri))/2*deger[0]);
		   yazdir("x"+(sayac)+"="+x1x2[sayac-1]);
		 }
 }
 else
	 yazdir("Çözüm boş kümedir");
}
}
public class COZ extends ortak{
	public COZ()
	{
		boolean durum=true;
		while(durum)
		{ 
			yazdir("1-Birinci dereceden denklem çöz");
			yazdir("2-İkinci dereceden denklem çöz");
			yazdir("3-Çıkış");
			int secim=(int)sayial("Secim yapınız=");
			switch(secim)
			{
			case 1:new derece1();break;
			case 2:new derece2();break;
			case 3:durum=false;break;
			}
		}
	}
	void denkcoz() {
		
	}
 public static void main(String[] arg)
 {
	new COZ();
	 
 }
}

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir