Android DataBase ve Özelleştirilmiş Adepter Kullanımı

DataBaseKullanm Tamamını indir

package com.example.ali.databasekullanm;

import android.app.AlertDialog;
import android.content.ContentValues;
import android.content.Context;
import android.content.DialogInterface;
import android.database.Cursor;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
import android.os.Bundle;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.view.View;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.LinearLayout;
import android.widget.ListView;
import android.widget.Toast;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

import adepter.myadepter;
import kisi.Kisi;
import veritabani.vt;

public class MainActivity extends AppCompatActivity implements View.OnClickListener{
  ListView lv;
  EditText[] et,et_gun;
  int[] id={R.id.ad,R.id.soyad,R.id.yas};
  myadepter adp;
  List<Kisi> liste;
  ArrayList<Integer> idliste;
  Button btn;
  vt vtys;
  SQLiteDatabase db;
  AlertDialog.Builder dialog;
  LinearLayout layout;
  int secilenid;
  Context context;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    context=this;
    et=new EditText[id.length];
    vtys=new vt(this);
    lv=(ListView)findViewById(R.id.list);
    liste=new ArrayList<Kisi>();
    adp=new myadepter(this,liste);
    lv.setAdapter(adp);
    for(int i=0;i<id.length;i++)
      et[i]=(EditText)findViewById(id[i]);
    btn=(Button)findViewById(R.id.btnekle);
    btn.setOnClickListener(this);
    idliste=new ArrayList<Integer>();
    datagetir();
    lv.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() {
      @Override
      public void onItemClick(AdapterView<?> adapterView, View view, int i, long l) {
        secilenid=i;
        layout=new LinearLayout(context);
        layout.setOrientation(LinearLayout.VERTICAL);
        dialog=new AlertDialog.Builder(context);
        dialog.setTitle("Düzenle veya Sil");
        dialog.setCancelable(true);
        et_gun=new EditText[et.length];
        for(int a=0;a<id.length;a++) {
          et_gun[a] = new EditText(context);
          layout.addView(et_gun[a]);
        }
        Kisi k=liste.get(secilenid);
        et_gun[0].setText(k.ad);
        et_gun[1].setText(k.soyad);
        et_gun[2].setText(k.yas+"");
        dialog.setView(layout);
        dialog.setPositiveButton("Düzenle", new DialogInterface.OnClickListener() {
          @Override
          public void onClick(DialogInterface dialogInterface, int i) {

            if(kontrol(et_gun))
             {  int id=idliste.get(secilenid);
               try {

                 baglan();
                 int yas=Integer.parseInt(et_gun[2].getText()+"");
                 ContentValues par=new ContentValues();
                 par.put("ad",et_gun[0].getText()+"");
                 par.put("soyad",et_gun[1].getText()+"");
                 par.put("yas",yas);
                 db.update("Kisi",par,"id=?",new String[]{id+""});
                 db.close();
                 datagetir();
               }catch (Exception ex)
               {
                 Toast.makeText(context,ex.getMessage(),Toast.LENGTH_LONG).show();
               }

             }
          }
        });
        dialog.setNegativeButton("Sil", new DialogInterface.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(DialogInterface dialogInterface, int i) {
          int id=idliste.get(secilenid);
          try {
            baglan();
            int yas=Integer.parseInt(et_gun[2].getText()+"");
            db.delete("Kisi","id=?",new String[]{id+""});
            db.close();
            datagetir();
          }catch (Exception ex) {
            Toast.makeText(context, ex.getMessage(), Toast.LENGTH_LONG).show();
          }
        }
      });
        dialog.create().show();
        }

    });
  }
public void baglan()
{
  try {
    db=vtys.getWritableDatabase();
  }
  catch (Exception ex)
  {
    Toast.makeText(getApplicationContext(),ex.getMessage(),Toast.LENGTH_LONG).show();
  }

}
public boolean kontrol(EditText[] jtext)
{
  int sayac=0;
 for(int i=0;i<jtext.length;i++)
   if(jtext[i].getText().length()>0)
     sayac++;
  if(sayac==jtext.length)
    return true;
 return false;
}
  @Override
  public void onClick(View view) {
    try {

      baglan();
      int yas=Integer.parseInt(et[2].getText()+"");
      if(kontrol(et))
      {
        ContentValues par=new ContentValues();
        par.put("ad",et[0].getText()+"");
        par.put("soyad",et[1].getText()+"");
        par.put("yas",yas);
       db.insertOrThrow("Kisi",null,par);
       db.close();
       datagetir();
      }
    }
    catch (Exception ex)
    {
      Toast.makeText(getApplicationContext(),ex.getMessage(),Toast.LENGTH_LONG).show();
    }
  }
 public void datagetir(){
    try {
      baglan();
      Cursor c=db.query("Kisi",new String[]{"id","ad","soyad","yas"},null,null,null,null,null);
      liste.clear();
      idliste.clear();
      adp.notifyDataSetChanged();//liste değisiklik oldupu için adepteri güncelliyoruz
      c.moveToPosition(-1);//işaretcinin(Cursor) pozisyonu ayalıyoruz tablonun ilk satırından baslaması için
      while(c.moveToNext())//ileri diyoruz boylece Cursor tablonun ilk satırına geciyor
      {
        Kisi k=new Kisi();
        k.ad=c.getString(1);
        k.soyad=c.getString(2);
        k.yas=c.getInt(3);
        liste.add(k);//liste Kisi tipinde item aldığı için Kisi sınıfından nesne turetip degiskenlerine atıp nesneyi attık
        idliste.add(c.getInt(0));
      }
      db.close();
      c.close();
    }
    catch (Exception ex)
    {
      Toast.makeText(getApplicationContext(),ex.getMessage(),Toast.LENGTH_LONG).show();
    }

 }
}
package adepter;

import android.app.Activity;
import android.content.Context;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.BaseAdapter;
import android.widget.TextView;

import com.example.ali.databasekullanm.R;

import java.util.List;

import kisi.Kisi;

public class myadepter extends BaseAdapter {
  List<Kisi> liste;
  LayoutInflater layout;
  public myadepter(Activity a,List<Kisi> liste){
    this.liste=liste;
    layout=(LayoutInflater)a.getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE);
  }
  @Override
  public int getCount() {
    return liste.size();
  }

  @Override
  public Object getItem(int i) {
    return liste.get(i);
  }

  @Override
  public long getItemId(int i) {
    return i;
  }

  @Override
  public View getView(int i, View view, ViewGroup viewGroup) {
    View v=layout.inflate(R.layout.colum,null);
    TextView t1=(TextView)v.findViewById(R.id.ad);
    TextView t2=(TextView)v.findViewById(R.id.soyad);
    TextView t3=(TextView)v.findViewById(R.id.yas);
    Kisi k=liste.get(i);
    t1.setText(k.ad);
    t2.setText(k.soyad);
    t3.setText(""+k.yas);
    return v;
  }
}<span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark" data-mce-fragment="1">​</span>
 package kisi;

public class Kisi {
public String ad;
public String soyad;
public int yas;
}
<span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark" data-mce-fragment="1">​</span>

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir