//1.Yöntem
package com.example.ali.ilkuygulama;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.*;
public class MainActivity extends AppCompatActivity implements View.OnClickListener{
  TextView tgos;       //Yukarıdaki View.OnClickListener interface yi implemente ederek ve Onclick fonksiyonunu
  EditText tad;        //ezerek(Override) ederek tetikleme yöntemi
  Button akt,btnsil;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    tgos=(TextView)findViewById(R.id.lblad);//xml deki Textview'in id'si ile buradaki Texview'e bağlıyoruz
    tad=(EditText)findViewById(R.id.tad);//Aynı şekilde xmlde ki butonları burdaki butonlara bağlıyoruz
    akt=(Button)findViewById(R.id.btn);
    akt.setOnClickListener(this);
    btnsil=(Button)findViewById(R.id.btn_sil);
    btnsil.setOnClickListener(this);
    }

  @Override
  public void onClick(View view) {
    switch (view.getId()){//Butonların id'sine göre
      case R.id.btn:aktar();break;
      case R.id.btn_sil:sil();break;
    }
  }
public void aktar(){
  if(tad.getText().length()>0) {
    tgos.setText(tad.getText());
    tad.setText("");

  }else
    Toast.makeText(getApplicationContext(),"Bilgileri Doğru giriniz!!", Toast.LENGTH_LONG).show();
  //Mesaj verme
}
public void sil(){
  tgos.setText("TextView");
  }
}


<RelativeLayout
    android:layout_width="375dp"
    android:layout_height="503dp">
<TableLayout
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_marginTop="10dp"
  android:layout_height="200dp"
  android:layout_marginLeft="10dp">
  <TableRow
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="100dp">
    <TextView
      android:id="@+id/lblad"
      android:layout_width="100dp"
      android:layout_height="30dp"
      android:text="TextView"/>

  </TableRow>
  <TableRow
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="100dp">
    <EditText
      android:id="@+id/tad"
      android:layout_width="100dp"
      android:layout_height="45dp"/>

  </TableRow>
  <TableRow
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="100dp">
    <Button
      android:id="@+id/btn"
      android:layout_width="100dp"
      android:layout_height="45dp"
      android:text="Aktar"/>
    <Button
      android:id="@+id/btn_sil"
      android:layout_width="100dp"
      android:layout_height="45dp"
      android:text="Sil"/>
  </TableRow>
</TableLayout>
  </RelativeLayout>
//2.Yöntem
package com.example.ali.ilkuygulama;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.*;
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
  TextView tgos;
  EditText tad;
  Button akt,btnsil;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    tgos=(TextView)findViewById(R.id.lblad);//xml deki Textview'in id'si ile buradaki Texview'e bağlıyoruz
    tad=(EditText)findViewById(R.id.tad);//Aynı şekilde xmlde ki butonları burdaki butonlara bağlıyoruz
    akt=(Button)findViewById(R.id.btn);
    akt.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { //inner class yöntemiyle buton tetikleme fonksiyonu
      @Override
      public void onClick(View view) {
        if(tad.getText().length()>0) {
          tgos.setText(tad.getText());
          tad.setText("");

        }else
          Toast.makeText(getApplicationContext(),"Bilgileri Doğru giriniz!!", Toast.LENGTH_LONG).show();
          //Mesaj verme
      }
    });
    btnsil=(Button)findViewById(R.id.btn_sil);
    btnsil.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        tgos.setText("TextView");
      }
    });

    }
  }
 <RelativeLayout
    android:layout_width="375dp"
    android:layout_height="503dp">
<TableLayout
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_marginTop="10dp"
  android:layout_height="200dp"
  android:layout_marginLeft="10dp">
  <TableRow
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="100dp">
    <TextView
      android:id="@+id/lblad"
      android:layout_width="100dp"
      android:layout_height="30dp"
      android:text="TextView"/>

  </TableRow>
  <TableRow
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="100dp">
    <EditText
      android:id="@+id/tad"
      android:layout_width="100dp"
      android:layout_height="45dp"/>

  </TableRow>
  <TableRow
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="100dp">
    <Button
      android:id="@+id/btn"
      android:layout_width="100dp"
      android:layout_height="45dp"
      android:text="Aktar"
      android:onClick="aktar"
      tools:ignore="OnClick"/>
    <Button
      android:id="@+id/btn_sil"
      android:layout_width="100dp"
      android:layout_height="45dp"
      android:text="Sil"
      android:onClick="sil"
      tools:ignore="OnClick" />

  </TableRow>

</TableLayout>
  </RelativeLayout><span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark" data-mce-fragment="1">​</span>
//3.Yöntem ise xml'de onclick fonksiyonlarını belirtme ve MainActivity sınıfında fonksiyonlarını olusturma 
package com.example.ali.ilkuygulama;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.*;
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
  TextView tgos;
  EditText tad;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    tgos=(TextView)findViewById(R.id.lblad);//xml deki Textview'in id'si ile buradaki Texview'e bağlıyoruz
    tad=(EditText)findViewById(R.id.tad);
    }

public void aktar(View v){
  if(tad.getText().length()>0) {
    tgos.setText(tad.getText());
    tad.setText("");

  }else
    Toast.makeText(getApplicationContext(),"Bilgileri Doğru giriniz!!", Toast.LENGTH_LONG).show();
  //Mesaj verme
}
public void sil(View v){
  tgos.setText("TextView");
  }
}
<span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark" data-mce-fragment="1">​</span>