Basit ad,soyad,yas ekleme,silme,güncelleme uygulaması yapacağız.

Asp .net Mssql Bağlantısı

Asp ile Mssql’e connection ve insert,delete,update,select işlemleri yapacak bir asp uygulaması yazarız. Ardından asp uygulamamızı windows hosting’e atmak için asp projemizi Publish ederiz. Hosting’e atarız. Bu uygulama database bağlanır ekleme,silme,güncelleme işlemlerinin ardından verileri json( için Newtonsoft.Json kütüphanesini kullandım) şekilde listeleyerek döndürür.
(Not:Denemek için somee.com sitesinden free hosting kullanabilirsiniz.)
Asp uygulamasının tamamını indir

using Newtonsoft.Json;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace db
{
  public partial class _default : System.Web.UI.Page
  {
    SqlConnection baglanti;
    SqlCommand sorgu;
    SqlDataReader veri_oku;
    SqlTransaction tran;
    List<kisi> liste;
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        baglanti = new SqlConnection("workstation id=kisiler.mssql.somee.com;packet size=4096;user id=alideneme_SQLLogin_1;pwd=oky1e9kvaw;data source=kisiler.mssql.somee.com;persist security info=False;initial catalog=kisiler");
        
      }
      catch (Exception ex)
      {
        Response.Write(ex.Message);
        return;
      }
      if (Request.Form["durum"] != null && Request.Form["durum"].Equals("0"))//Post ile durum eğerse 0 ise kisileri listele
      {
        kisi_getir();
      }
      if (Request.Form["durum"] != null && Request.Form["durum"].Equals("1"))//durum eğer 1 kisi ekle
      {
        kisi_ekle(Request.Form["ad"], Request.Form["soyad"], Convert.ToInt32(Request.Form["yas"]));
        kisi_getir();
      }
      if (Request.Form["durum"] != null && Request.Form["durum"].Equals("2"))
      {
        kisi_sil(Convert.ToInt32(Request.Form["id"]));
        kisi_getir();
      }
      if (Request.Form["durum"] != null && Request.Form["durum"].Equals("3"))
      {
        kisi_guncelle(Request.Form["ad"], Request.Form["soyad"], Convert.ToInt32(Request.Form["yas"]), Convert.ToInt32(Request.Form["id"]));
        kisi_getir();
      }
    }
    private void baglan()
    {
      try
      {
        if (baglanti.State == ConnectionState.Closed)
          baglanti.Open();
      }
      catch (Exception ex)
      {
        Response.Write(ex.Message);

      }
    }
    private void kapat()
    {
      try
      {
        if (baglanti.State == ConnectionState.Open)
          baglanti.Close();
      }
      catch (Exception ex)
      {
        Response.Write(ex.Message);
      }

    }
    public void kisi_ekle(string ad, string soyad, int yas)
    {
      try
      {
        baglan();
        sorgu = baglanti.CreateCommand();
        sorgu.CommandText = "insert into kisi(ad,soyad,yas) values(@ad,@soyad,@yas)";
        tran = baglanti.BeginTransaction();
        sorgu.Transaction = tran;
        sorgu.Parameters.AddWithValue("@ad", ad);
        sorgu.Parameters.AddWithValue("@soyad", soyad);
        sorgu.Parameters.AddWithValue("@yas", yas);
        sorgu.ExecuteNonQuery();
        tran.Commit();
        kapat();
      }
      catch (Exception ex)
      {
        if (baglanti != null)
          tran.Rollback();
        Response.Write(ex.Message);
      }
    }
    public void kisi_sil(int id)
    {
      try
      {
        baglan();
        sorgu = baglanti.CreateCommand();
        sorgu.CommandText = "delete from kisi where id=@id";
        tran = baglanti.BeginTransaction();
        sorgu.Transaction = tran;
        sorgu.Parameters.AddWithValue("@id", id);
        sorgu.ExecuteNonQuery();
        tran.Commit();
        kapat();
      }
      catch (Exception ex)
      {
        if (baglanti != null)
          tran.Rollback();
        Response.Write(ex.Message);
      }
    }
    public void kisi_guncelle(string ad, string soyad, int yas, int id)
    {
      try
      {
        baglan();
        sorgu = baglanti.CreateCommand();
        sorgu.CommandText = "update kisi set ad=@ad,soyad=@soyad,yas=@yas where id=@id";
        tran = baglanti.BeginTransaction();
        sorgu.Transaction = tran;
        sorgu.Parameters.AddWithValue("@ad", ad);
        sorgu.Parameters.AddWithValue("@soyad", soyad);
        sorgu.Parameters.AddWithValue("@yas", yas);
        sorgu.Parameters.AddWithValue("@id", id);
        sorgu.ExecuteNonQuery();
        tran.Commit();
        kapat();
      }
      catch (Exception ex)
      {
        if (baglanti != null)
          tran.Rollback();
        Response.Write(ex.Message);
      }
    }
    public void kisi_getir()
    {
      try
      {
        baglan();
        sorgu = baglanti.CreateCommand();
        sorgu.CommandText = "select id,ad,soyad,yas from kisi order by id desc";
        tran = baglanti.BeginTransaction();
        sorgu.Transaction = tran;
        veri_oku = sorgu.ExecuteReader();
        liste = new List<kisi>();
        while (veri_oku.Read())
        { 
          kisi k=new kisi();
          k.id=Convert.ToInt32(veri_oku[0]);
          k.ad=veri_oku[1]+"";
          k.soyad=veri_oku[2]+"";
          k.yas=Convert.ToInt32(veri_oku[3]);
          liste.Add(k);
        }

        string json = JsonConvert.SerializeObject(liste);
        veri_oku.Close();
        tran.Commit();
        kapat();
        Response.Write(json);
      }
      catch (Exception ex)
      {
        if (baglanti != null)
          tran.Rollback();
        Response.Write(ex.Message);
      }
    }
  }
}

Android Asp Web Sayfasına Post İşlemi

Android tarafında HttpURLConnection sınıfı ile http isteği oluşturup Uri.Builder sınıfı ile post paremetrelerini ayarlayıp asp web sayfasına post isteği gönderiyoruz(Ekleme,Silme,Güncelleme için) Geriye dönen json şeklindeki veriyi parse ederek listview’e yazdırıyoruz.
Android Asp sayfasına Post ve İşlemler tamamını indir