PHP Sınıf kullanımı ve kalıtım,override

<?php 
class kalitim{
	protected function yazdir() //protected yada public olabilir ama private olamaz
	{
		echo "kalitim"."<br>";
	}
	public function calistir()
	{  
		echo "kalitim"."<br>";
		
	}
}
class sinif extends kalitim{
    
	public function sinif()//Bu yapılandırıcı çalışmayacaktır
	{
		echo "sinif yapılandırıcısı"."<br>";
	}
	public function __construct()//Bu yapılandırıcı çalışacaktır
	{
		echo "sinif yapılandırıcısı (__construct)"."<br>";
	}
	//Override ediyoruz
	public function calistir()
	{  
	    $this->yazdir();//Kendi fonksiyonunu sınıfın içinde nasıl cağrıyorsan aynen o şekilde cağiracaksın
		echo "sinif"."<br>";	
	}
}
//Özellik-1
$fonkisim="sinif";
$nesne=new $fonkisim;
 $nesne->calistir();
 
 //Özellik-2
$isim="sinif";
$fonk="isim";
$nesne=new $$fonk;
 $nesne->calistir();
?>

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir