Android ListView ve Spinner kullanımı

 <RelativeLayout
    android:layout_width="375dp"
    android:layout_height="503dp">
<TableLayout
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_marginTop="10dp"
  android:layout_height="450dp"
  android:layout_marginLeft="10dp">
  <TableRow
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="100dp">

<TableRow
  android:layout_width="190dp"
  android:layout_height="300dp">

  <ListView
    android:id="@+id/llist"
    android:layout_width="170dp"
    android:layout_height="250dp"
    android:layout_marginLeft="10dp"
    android:layout_marginTop="10dp"></ListView>
</TableRow>
    <Spinner
      android:id="@+id/slist"
      android:layout_width="100dp"
      android:layout_height="50dp"
      ></Spinner>

  </TableRow>
  <TableRow
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="100dp">
    <EditText
      android:id="@+id/tad"
      android:layout_width="100dp"
      android:layout_height="45dp"/>

  </TableRow>
  <TableRow
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="100dp">
    <Button
      android:id="@+id/btn_ekle"
      android:layout_width="100dp"
      android:layout_height="45dp"
      android:text="Ekle"
      />
    <Button
      android:id="@+id/btn_sil"
      android:layout_width="100dp"
      android:layout_height="45dp"
      android:text="Sil"
       />
    <Button
      android:id="@+id/newactivity"
      android:layout_width="120dp"
      android:layout_height="45dp"
      android:text="NEW FORM"
      />

  </TableRow>
</TableLayout>
  </RelativeLayout>
package com.example.ali.ilkuygulama;
import android.content.Intent;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.*;

import java.util.ArrayList;

public class MainActivity extends AppCompatActivity implements View.OnClickListener{
  EditText tad;
  Button btnekle,btnsil,btn_frm;
  ListView llist;
  Spinner slist;
  ArrayList<String>[] liste;
  ArrayAdapter<String>[] adp;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    tad=(EditText)findViewById(R.id.tad);
    btnekle=(Button)findViewById(R.id.btn_ekle);
    btnekle.setOnClickListener(this);
    btnsil=(Button)findViewById(R.id.btn_sil);
    btnsil.setOnClickListener(this);
    btn_frm=(Button)findViewById(R.id.newactivity);
    btn_frm.setOnClickListener(this);
    liste=new ArrayList[]{new ArrayList(),new ArrayList()};
    adp=new ArrayAdapter[]{new ArrayAdapter(this,android.R.layout.simple_list_item_1,liste[0]),new ArrayAdapter(this,android.R.layout.simple_spinner_item,liste[1])};
    //Yukarı da listeleri adeptere baglıyorum
    llist=(ListView)findViewById(R.id.llist);
    slist=(Spinner)findViewById(R.id.slist);
    llist.setAdapter(adp[0]);//Componentlere adepterleri bağlıyorum yani set ediyorum
    slist.setAdapter(adp[1]);

  }

  @Override
  public void onClick(View view) {
    switch (view.getId()){//Butonların id'sine göre
      case R.id.btn_ekle:ekle();break;
      case R.id.btn_sil:sil();break;
      case R.id.newactivity:newfrm();break;
    }
  }
public void ekle(){
  if(tad.getText().length()>0) {
    adp[0].add(tad.getText()+"");//item'leri Adepter ile ekliyorum
    adp[1].add(tad.getText()+"");
    tad.setText("");

  }else
    Toast.makeText(getApplicationContext(),"Bilgileri Doğru giriniz!!", Toast.LENGTH_LONG).show();
  //Mesaj verme
}
public void sil(){
   int secilen=slist.getSelectedItemPosition();//Spinner den sectiğim item' in index numarası
  if(secilen>-1)
    liste[1].remove(secilen);//Array den siliyorum
    adp[1].notifyDataSetChanged();//Adepter'i güncelliyorum

  }
public void newfrm(){
 // Intent frm=new Intent(this,Main2Activity.class);
 // startActivity(frm);

  //Intent nesnesi ile suan için işim olmadıgı için 2.forma böyle gecis
  startActivity(new Intent(this,Main2Activity.class));
}
}
<span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark" data-mce-fragment="1">​</span>

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir