C# BackgroundWorker(run on uı thread) Kullanımı

using System.ComponentModel;
using System.Windows.Forms;

namespace backgroundWorker_Kullanım
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      Thread.RunWorkerAsync();//BackgroundWorker(Thread)'ı RunWorkerAsync() fonksiyonu ile başlatırız.
    }
    int toplam;
    private void Thread_DoWork(object sender, DoWorkEventArgs e)
    {
      //Arka Planda çalışacak kodlarımız. Dikkat: 
      //Örneğin Veritabanından veri çekiyoruz
      //Çektiğimiz verileri burda Arayüz bulunan Componentlere(Listbox,Combobox,Datagridview vs) aktarmıyoruz
      //Çünkü o Componentlere mainThread' te eriştiği için Çapraz iş parçacığı hatası alırız
      //Bu yüzden verileri Array,DataTable,Hash dizilerine,değiskenlere vs atarız 
      //Örnek:
      for (int i = 0; i < 10; i++)
        toplam +=i;
    }

    private void Thread_RunWorkerCompleted(object sender, RunWorkerCompletedEventArgs e)
    {
      //Thread_DoWork fonksiyonu çalışıp bittiğinde ardından bu fonksiyon çalışır
      //Burda ise Arayüz Componentlerine veriyi aktardığımız fonksiyondur
      //Örnek
      label.Text = toplam + "";
    }
  }
}

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir