Android Service,BroadCast Receiver Kullanım

Tamamını indir

package com.example.ali.kopyalakaydet.Service;

import android.app.Service;
import android.content.ClipData;
import android.content.ClipboardManager;
import android.content.ContentValues;
import android.content.Intent;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
import android.os.IBinder;
import android.support.annotation.Nullable;
import android.widget.Toast;
import com.example.ali.kopyalakaydet.Database.database;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
public class KopyalaService extends Service {
  ClipboardManager cm;
  SQLiteDatabase db;
  database vt;
  @Nullable
  @Override
  public IBinder onBind(Intent ıntent) {
    return null;
  }

  @Override
  public void onCreate() {
    super.onCreate();
  }

  @Override
  public int onStartCommand(Intent intent, int flags, int startId) {
    cm = (ClipboardManager) getSystemService(Service.CLIPBOARD_SERVICE);

          cm.addPrimaryClipChangedListener(new ClipboardManager.OnPrimaryClipChangedListener() {
            @Override
            public void onPrimaryClipChanged() {
              try {
                vt = new database(getApplicationContext());
                db = vt.getWritableDatabase();
                ClipData cd = cm.getPrimaryClip();
                String item=cd.getItemAt(0).getText() + "";
                ContentValues par=new ContentValues();
                par.put("ITEM",item);
                SimpleDateFormat frm=new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
                par.put("DATE",frm.format(new Date()));
                db.insertOrThrow("COPYITEMS",null,par);
                Toast.makeText(getApplicationContext(),item+" Kayıt Edildi.", Toast.LENGTH_LONG).show();
                db.close();
              }
              catch (Exception ex)
              {
                Toast.makeText(getApplicationContext(),"Hata="+ex.getMessage(), Toast.LENGTH_LONG).show();
              }
              }
          });

   return super.onStartCommand(intent, flags, startId);
  }

}

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir