Tamamını indir

<?php
require("class.phpmailer.php");
extract($_POST);
$siteyoneticimail=''; //site yöneticisinin maili
function Mailsend($name,$adres,$message,$baslik,$konu,$adres2)
{
try
{
//SMPT Bilgileri
$host='';
$username='';
$password='';
$port=465;
//SMPT Bilgileri

$mail = new PHPMailer(); 
$mail->IsSMTP(); 
$mail->SMTPDebug = 0; 
$mail->SMTPAuth = true; 
$mail->SMTPSecure = 'ssl';
$mail->Host = $host;
$mail->Port = $port;
$mail->IsHTML(true);
$mail->SetLanguage('tr', "phpmailer/language");
$mail->CharSet ='utf-8';
$mail->Username = $username; 
$mail->Password = $password; 
$mail->SetFrom($username, $baslik);
$mail->AddAddress($adres);
$mail->Subject =$konu;
if($adres2=='')
{
	$mail->Body ='<p>'.'İsim:'.$name.'<br/>'.'E-posta:'.$adres.'<br/>'.'Mesaj:'.$message.'</p>';
}
else
{
	$mail->Body ='<p>'.'İsim:'.$name.'<br/>'.'E-posta:'.$adres2.'<br/>'.'Mesaj:'.$message.'<p>';
}
if($mail->Send())
{
$mail->SmtpClose();
return true;	
}
}
catch(Exception $ex)
{
$mail->SmtpClose();
return false;		
}	
return false;
}
if(isset($_POST['name'])&&isset($_POST['email'])&&isset($_POST['message']))
{	
 if(Mailsend($_POST['name'],$_POST['email'],$_POST['message'],'alikomesogutlu.org','Siteden Mesajınız var','')&&Mailsend($_POST['name'],$siteyoneticimail,$_POST['message'],'alikomesogutlu.org','Siteden Mesajınız var',$_POST['email']))
 {
	 echo true;
 }
 else
 {
	 echo false;
	 
 }

}

?>
 
  
function mailsend()
{  
    var veri= $("#contactform").serialize(); 

    $.ajax({

    type: "post", 

    url: "mailsend.php", 

    data: veri, 

    success:function(sonuc){ 

       if(sonuc==true)
			 {
       document.getElementById("contactform").reset();				 
		   swal("Bilgilendirme", "E-Posta Gönderildi.", "success");
			 //Not: swal script dosyası dahil edilecek               
			 }
			 else
      swal("Bilgilendirme", "E-Posta Gönderilemedi.", "error");

    }

    });
}
 <span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark" data-mce-fragment="1">​</span>

 

<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<?php
  function getir($url,$aranan){
    $cekilen_veri = file_get_contents($url);
		//file_get_contents fonksiyonu belirtilen siteyi html halini return eder
    preg_match_all($aranan, $cekilen_veri, $data);
		//preg_match_all fonksiyonu 3 paremetre alır.
		//ilk paremetresi hangi kalıplar arasındaki verilerin alınacağı yer yazılır.
		//ikinci paremetresi ise verinin nerden alınacağı 
		//alınan verinin hangi değişkene atılacağı yazılır
    return $data;
  }

  if(isset($_GET["id"]) && !empty($_GET["id"])){//Eğer id doğru bir sekilde geldi ise içeriğini göster 

    $deger=getir('http://www.iste.edu.tr/duyuru-merkezi/'.$_GET["id"],'@<div class="text-title border border-gray border-only-bottom mb-3">(.*?)</section>@si');
    $deger=trim($deger[1][0])
		 ?>
    <form method="GET" action="http://alikomesogutlu.org/bot.php">
    <input type="submit" value="GERİ">
    </form>
    <?php

    if(strstr($deger, "TIKLAYIN")){

      $dizi = explode('<div class="text-container">', $deger);
      $dizi2 = explode('<a href="', $dizi[1]);
      $dizi3 = explode('">', $dizi2[1]);

      $deger2=getir($dizi3[0],'@<div class="text-container">(.*?)</div>@si');
      

      for($i=0;$i<count($deger2[1]);$i++){
        echo $deger2[1][$i];
      }
      echo "</div>";

    }
    else{
      $veri=explode('<div class="pswp" tabindex="-1" role="dialog" aria-hidden="true">',$deger);
	    echo "<div>".$veri[0];//eğer içerikte link yoksa direk içerik varsa ekrana yazdır  

		}
  }
  else { //gelmedi ise tekrardan duyuruları getir
     if(isset($_POST["kategori"]))     
		 { 
	    $secilen_kategori=$_POST["kategori"];
			$bulunan_kategori="";
			 $kategoriler=["GENEL"=>"genel","ÖĞRENCİ"=>"ogrenci","AKADEMİK"=>"akademik","KAMPÜS"=>"kampus"];
			 foreach($kategoriler as $key=>$kad)
			  if($secilen_kategori==$key)
			  {
				  $bulunan_kategori=$kad;
				  break;
			  } 
			 $deger=getir('http://iste.edu.tr/duyuru-merkezi/'.$bulunan_kategori,'@<article class="border border-gray border-only-bottom mb-3 pb-3">(.*?)</article>@si');
		 }
			 else
			 { 
		 $deger=getir('http://iste.edu.tr/duyuru-merkezi/genel','@<article class="border border-gray border-only-bottom mb-3 pb-3">(.*?)</article>@si');
		//article taglarını çek
			 }
    array_shift($deger[0]);//dizinin 0. indisdeki değerini sil
    ?>

		 <form method="POST" action="">
    <input type="submit"  value="GENEL" name="kategori">
    <input type="submit" value="ÖĞRENCİ" name="kategori">
    <input type="submit" value="AKADEMİK" name="kategori">
    <input type="submit" value="KAMPÜS" name="kategori">
    </form>	
		
	  <ul>
    <?php
    for($a=0;$a<count($deger[0]);$a++){
      $dizi = explode('</b></a></span></span>', $deger[0][$a]);//belirtilen sablona göre patlat
      $dizi2 = explode('<a href="', $dizi[1]);//sonra belirtilen sablona göre bir daha patlat
      $dizi3 = explode('">', $dizi2[1]);
      $dizi4 = explode('</h3>', $dizi3[2]);

      $dizi5 = explode('duyuru-merkezi/',trim($dizi3[0]));//dizi5 te linkler var dizi4 te duyuru baslıkları var
      ?>
      <li><a href="bot.php?id=<?=$dizi5[1]?>"><?=trim($dizi4[0])?></a></li>
      <?php
    }

  }
?>
    </ul>
</body>
</html>

 

<?php 
class kalitim{
	protected function yazdir() //protected yada public olabilir ama private olamaz
	{
		echo "kalitim"."<br>";
	}
	public function calistir()
	{ 
		echo "kalitim"."<br>";
		
	}
}
class sinif extends kalitim{
  
	public function sinif()//Bu yapılandırıcı çalışmayacaktır
	{
		echo "sinif yapılandırıcısı"."<br>";
	}
	public function __construct()//Bu yapılandırıcı çalışacaktır
	{
		echo "sinif yapılandırıcısı (__construct)"."<br>";
	}
	//Override ediyoruz
	public function calistir()
	{ 
	  $this->yazdir();//Kendi fonksiyonunu sınıfın içinde nasıl cağrıyorsan aynen o şekilde cağiracaksın
		echo "sinif"."<br>";	
	}
}
//Özellik-1
$fonkisim="sinif";
$nesne=new $fonkisim;
 $nesne->calistir();
 
 //Özellik-2
$isim="sinif";
$fonk="isim";
$nesne=new $$fonk;
 $nesne->calistir();
?>

 

Denemek için tıklayın

<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Sınav Sorusu</title>
</head>
<body>
<?php 
$sayac=1;
$index=0;
$say=0;
$index2=1;
$durum=true;
if(count($_POST)==3)
{ 
  $sesayilar=[];
  $rastgele=[];
  $sonuc="Ortak Sayilar <br/>";
  $secilen="Secilen Sayilar <br/>";
  $rastgel="Rastgele Sayilar <br/>";
  $ortak=[];
  $rastgele[0]=rand(1,20);
  foreach($_POST as $deger)//Seçilen sayılar diziye atılıyor.	 
	$sesayilar[$index++]=$deger;
	while($durum) //Rastgele tekrarsız sayı üretiliyor.
	{     $rast=rand(1,20);
		   if(in_array($rast,$rastgele)!=true)
				 $rastgele[$index2++]=$rast;
	     if($index2==3)
				  $durum=false;
	}
	 for($i=0;$i<3;$i++)
	  for($j=0;$j<3;$j++)
	  {
		  if($sesayilar[$i]==$rastgele[$j])
			   $ortak[$say++]=$sesayilar[$i]; 
	  }
			  for($i=0;$i<3;$i++)//Sayılar karşılaştırılıyor.
			  {  if(isset($ortak[$i]))
				  $sonuc.=$ortak[$i]."<br/>";
					$secilen.=$sesayilar[$i]."<br/>";
					$rastgel.=$rastgele[$i]."<br/>";
			  }  
	 echo $secilen;
	 echo $rastgel;
	 if(strlen($sonuc)>19)
		  echo $sonuc;
	  else
     echo "Ortak Sayi yok";		  
	}
else{ 
?>
<form method="post" action="">
<table border="1">
<tr><td colspan="5" style="text-align:center"><--3 Adet Sayi Seçiniz--></td></tr>
<?php 	
for($i=1;$i<=4;$i++)
{
?>
<tr>
<?php 
 for($j=1;$j<=5;$j++)
 { $isim="ch";
?>
<td><input type="checkbox" name="<?php echo $isim.$sayac; ?>" id="<?php echo $isim.$sayac; ?>" value="<?php echo $sayac; ?>"/><?php echo ($sayac++); ?></td>
 <?php 
 } ?>
</tr>
<?php } ?>
<tr><td colspan="5" style="text-align:center"><input type="submit" value="Karşılaştır"/></td></tr>
<?php }?>
</table>
</form>
</body>
</html>

 

html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>UYGULAMA</title>
<img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" data-wp-preserve="%3Cstyle%3E%0D%0A.baslik%7B%0D%0A%09color%3Ablue%3B%0D%0A%09font-weight%3Abold%3B%0D%0A%09%20text-align%3Acenter%3B%0D%0A%7D%0D%0A.sut1%7B%0D%0A%09text-align%3Aright%3B%0D%0A%09color%3Ared%3B%0D%0A%09font-weight%3Abold%3B%09%0D%0A%7D%0D%0A%0D%0A%3C%2Fstyle%3E" data-mce-resize="false" data-mce-placeholder="1" class="mce-object" width="20" height="20" alt="<style>" title="<style>" />
</head>
<body>
<?php
function getir($disim)
{
	if(isset($_POST[$disim]))
		return $_POST[$disim];
	else
		return "";
}
function kontrolet($deger)
{
	if($deger!=""&&is_numeric($deger))
		 return true;
    else
		  return false;
	 }
	$secim=getir("secim");
  $sayi=getir("tsayi");
	$sonuc=0;
if(count($_POST)>0&&(!is_numeric($secim))&&kontrolet($sayi)&&isset($secim)&&!(is_null($secim)))
{
 function fibonacci($sayi){ $sonuc=1;
  $s1=0;
   $s2=1;
	while(true)
	{
	  if($sonuc>=$sayi)
		{
		   if($sonuc==$sayi)
         return $sayi." fibonacci sayisidir";
        else 
        return $sayi." fibonacci sayisi değildir";    			 
		}
		$sonuc=$s1+$s2;
		$s1=$s2;
		$s2=$sonuc;
	}	
  }
function usal($sayi,$ussu){
	$sonuc=1;
	for($i=1;$i<=$ussu;$i++)
		$sonuc*=$sayi;
	echo $sonuc;
}
function karekok($sayi){
	for($i=1;$i<$sayi;$i++)
	{
		if($i*$i==$sayi)
		{
			return $i;
			
		}
	}
	
}
 function f($sayi){
	 $sonuc=1;
	  for($i=1;$i<=$sayi;$i++)
		 $sonuc*=$i;
	   return $sonuc;
  }
switch($secim){
	case "fibonacci":
	$sonuc=fibonacci($sayi);
	break;
	 case "faktoriyel":
	 $sonuc=f($sayi);
	 break;
	   case "karekok":
		 $sonuc=karekok($sayi);
		 break;
 	}
?>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td colspan=2 class="baslik">SAYINI ÖZELLİKLERİ</td>
</tr>
<tr>
<td class="sut1">Secim</td>
<td><?php echo $secim;?></td>
</tr>
<tr>
<td class="sut1">Sonuc:</td>
<td><?php echo $sonuc;?></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" class="baslik"><a href="">Ana Sayfaya Dön</a></td>
</tr>
</table>
<?php
 }
 else
 {
	 ?>
<form name="uyg" method="post" action="">
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" >
<tr>
<td colspan=2 class="baslik">SAYININ ÖZELLİKLERİ</td>
</tr>
<tr>
<td class="sut1">Bir sayi Giriniz:</td><td><input type="text" name="tsayi" id="tsayi" value=""/></td>
</tr>
<tr>
<td class="sut1">Secim Yapınız:</td>
<td>
<select name="secim" >
<option value="0">Seciniz</option>
<option value="fibonacci">Fibonacci</option>
<option value="karekok">Karekök</option>
<option value="faktoriyel">Faktöriyel</option>
<select>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="baslik"colspan="2"><input type="submit" value="gönder" name="bgonder" id="bgonder"/>     <input type="reset" name="bsil" id="bsil"/> </td>
</tr>
</table>
</form>
 <?php
 }
 ?>
</body>
</html>

 

<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>ANKET</title>
</head>
<body>
<?php 
if(count($_POST)>0)
{    function getir($a)
	   { 
	     if(isset($_POST[$a]))
		    return $_POST[$a];
	     else
			   return "";		
	   }
$dosya1=fopen("sectigim.txt","w");
$saycevap=1;
foreach($_POST as $key=>$deger)
 { 
	 fwrite($dosya1,$saycevap.")".$deger."\n");
  $saycevap++;
  }
	fclose($dosya1);
?>
<?php } else 
{?>
<form method="post" action="">
<table border="1">
<tr><td colspan="2" style="text-align:center">ANKET</td></tr>
<?php 
$dosya=fopen("icerik.txt","r");
$boyut=filesize("icerik.txt");
$veri=fread($dosya,$boyut);
 fclose($dosya);
$ilk=explode(".",$veri);
$sayac=1;
for($i=0;$i<count($ilk)-1;$i++)
{ $isim="rd";
  $dizi=explode(";",$ilk[$i]);
?>
<tr>
<td><?php echo ($i+1).")".$dizi[0] ?></td>
<td> 
<?php
for($j=1;$j<count($dizi);$j++)
{ 
?>
<input type="radio" name="<?php echo $isim.$sayac ?>" value="<?php echo $dizi[$j]; ?>" id="<?php echo $isim.$sayac?>"/><?php echo $dizi[$j] ?>
<?php } ?>
</td>
</tr>
<?php $sayac++;
 } ?>
<tr>
<td colspan="2" style="text-align:center"><input type="submit" value="Gönder" />    <input type="reset" value="Temizle"/></td>
</tr>
</table>
</form>
<?php } ?>
</body>
</html>

ORTALAMA HESAPLA DEMOSU

<?php 
class Ortalama{
	
function getir($key)
{
	if(isset($_POST[$key]))
		return $_POST[$key];
	 else
		 return "";
}	
function kontrolet($dsayisi,$key)
{  for($i=1;$i<=$dsayisi;$i++)
	 {  $deger=$this->getir($key.$i);
		 if($deger=="" || !(is_numeric($deger)))
			 return false; 
	 }
  return true;
	 }
	 function hdeger($harfd)
	 { $veri=explode("-",$this->getir($harfd));
	  return (float)$veri[0]; 
	 }
	 function hharf($harfd)
	 { $veri=explode("-",$this->getir($harfd));
	  return $veri[1]; 
	 }
function hesapla($dsayisi,$harfd,$krd)
{
	$toplam=0;
	$krdtoplam=0;
	for($i=1;$i<=$dsayisi;$i++)
	{  $krdsayisi=$this->getir($krd.$i);
		  $deger=$this->hdeger($harfd.$i);
		$toplam+=$deger*$krdsayisi;
		$krdtoplam+=$krdsayisi;
	}
return $toplam/$krdtoplam;
	}

	}
	
$ort=new Ortalama();
$dsayisi=$ort->getir("dsayisi");
$sayim=$ort->getir("sayi");
if($sayim!=""&&is_numeric($sayim)&&$ort->kontrolet($sayim,"krd"))
{ $ortalama=$ort->hesapla($sayim,"harfdeg","krd");
$ortalama*=100;
$ortalama=(int)$ortalama;
$ortalama/=100;
?>
<table style="text-align:center" border="1">
<tr><td>DERSİN ADI</td><td>KREDİ SAYISI</td><td>HARF VE DEĞERİ</td><tr>
<?php 

for($i=1;$i<=$sayim;$i++)
  {  
?>
<tr>
<td><?php echo $ort->getir("ort".$i); ?></td>
<td><?php echo $ort->getir("krd".$i); ?></td>
<td><?php $sonuc=$ort->hharf("harfdeg".$i); echo $sonuc; ?></td>
</tr>   
	<?php }?>
	<tr><td >ORTALAMA:</td><td colspan="2"><?php echo $ortalama; ?></td></tr>
</table>
<?php 
} 
else{	
if($dsayisi!=""&&$dsayisi<=20 &&is_numeric($dsayisi)&&$ort->kontrolet(9,"tharf"))
 { 
?>
<form method="post" action="">
<table style="text-align:center" style="align:center">
<tr><td colspan="3">DERS SAYISI:<input type="text" name="sayi" id="sayi" value="<?php echo $dsayisi; ?>" readonly="true" /></td></tr>
<tr><td>DERSİN ADI</td><td>KREDİ SAYISI</td><td>HARF </td><tr>
<?php 
//ekrana kactane ders varsa o kadar text olusturuyor
$harfler=["AA","BA","BB","CB","CC","DC","DD","FD","FF"]; 
for($i=1;$i<=$dsayisi;$i++)
  {  
?>
<tr><td><input type="text" placeholder="Ders Adı Giriniz" value="" name="<?php echo "ort".$i; ?>" /></td><td><input type="text" placeholder="Kredi sayısını Giriniz.."value="" name="<?php echo "krd".$i; ?>" required/></td><td>  
<select name="<?php echo "harfdeg".$i; ?>" id="<?php echo "harfdeg".$i; ?>">
                    <?php 
										$say=1;
										foreach($harfler as $deger)
										{
										?>
                     <option value="<?php echo $ort->getir("tharf".$say)."-".$deger;?>"><?php echo $deger; ?></option> 
	                 <?php $say++; }?>										  
                    </select>  </td></tr>
<?php 
  }
?>
<tr><td colspan="3"><input type="submit" value="Hesapla"/></td></tr>
</table>
</form>
 <?php 
 }
 else
 {
 ?>
 <form method="post" action="" >
 <table border="1">
 <?php
$kars=["AA"=>4,"BA"=>3.50,"BB"=>3,"CB"=>2.50,"CC"=>2.25,"DC"=>1.75,"DD"=>1.25,"FD"=>0.75,"FF"=>0]; 
 $sayac=1;
foreach($kars as $key=>$deger)
{
?>
<tr>
<td>
<?php echo $key; ?>:
</td>
<td>
<input type="text" value="<?php echo $deger;?>" name="<?php echo "tharf".($sayac); ?>" id="<?php echo "tharf".($sayac++); ?>" required/>
</td>
</tr>
<?php 
}
?>
<tr>
<td>Ders Sayısı:</td><td><input type="text" value="" name="dsayisi" id="dsayisi" required/></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="text-align:center"><input type="submit" value="Başla"/></td>
</tr>
</table>
</form>
 <?php }
}
 ?>