<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<?php
  function getir($url,$aranan){
    $cekilen_veri = file_get_contents($url);
		//file_get_contents fonksiyonu belirtilen siteyi html halini return eder
    preg_match_all($aranan, $cekilen_veri, $data);
		//preg_match_all fonksiyonu 3 paremetre alır.
		//ilk paremetresi hangi kalıplar arasındaki verilerin alınacağı yer yazılır.
		//ikinci paremetresi ise verinin nerden alınacağı 
		//alınan verinin hangi değişkene atılacağı yazılır
    return $data;
  }

  if(isset($_GET["id"]) && !empty($_GET["id"])){//Eğer id doğru bir sekilde geldi ise içeriğini göster 

    $deger=getir('http://www.iste.edu.tr/duyuru-merkezi/'.$_GET["id"],'@<div class="text-title border border-gray border-only-bottom mb-3">(.*?)</section>@si');
    $deger=trim($deger[1][0])
		 ?>
    <form method="GET" action="http://alikomesogutlu.org/bot.php">
    <input type="submit" value="GERİ">
    </form>
    <?php

    if(strstr($deger, "TIKLAYIN")){

      $dizi = explode('<div class="text-container">', $deger);
      $dizi2 = explode('<a href="', $dizi[1]);
      $dizi3 = explode('">', $dizi2[1]);

      $deger2=getir($dizi3[0],'@<div class="text-container">(.*?)</div>@si');
      

      for($i=0;$i<count($deger2[1]);$i++){
        echo $deger2[1][$i];
      }
      echo "</div>";

    }
    else{
      $veri=explode('<div class="pswp" tabindex="-1" role="dialog" aria-hidden="true">',$deger);
	    echo "<div>".$veri[0];//eğer içerikte link yoksa direk içerik varsa ekrana yazdır  

		}
  }
  else { //gelmedi ise tekrardan duyuruları getir
     if(isset($_POST["kategori"]))     
		 { 
	    $secilen_kategori=$_POST["kategori"];
			$bulunan_kategori="";
			 $kategoriler=["GENEL"=>"genel","ÖĞRENCİ"=>"ogrenci","AKADEMİK"=>"akademik","KAMPÜS"=>"kampus"];
			 foreach($kategoriler as $key=>$kad)
			  if($secilen_kategori==$key)
			  {
				  $bulunan_kategori=$kad;
				  break;
			  } 
			 $deger=getir('http://iste.edu.tr/duyuru-merkezi/'.$bulunan_kategori,'@<article class="border border-gray border-only-bottom mb-3 pb-3">(.*?)</article>@si');
		 }
			 else
			 { 
		 $deger=getir('http://iste.edu.tr/duyuru-merkezi/genel','@<article class="border border-gray border-only-bottom mb-3 pb-3">(.*?)</article>@si');
		//article taglarını çek
			 }
    array_shift($deger[0]);//dizinin 0. indisdeki değerini sil
    ?>

		 <form method="POST" action="">
    <input type="submit"  value="GENEL" name="kategori">
    <input type="submit" value="ÖĞRENCİ" name="kategori">
    <input type="submit" value="AKADEMİK" name="kategori">
    <input type="submit" value="KAMPÜS" name="kategori">
    </form>	
		
	  <ul>
    <?php
    for($a=0;$a<count($deger[0]);$a++){
      $dizi = explode('</b></a></span></span>', $deger[0][$a]);//belirtilen sablona göre patlat
      $dizi2 = explode('<a href="', $dizi[1]);//sonra belirtilen sablona göre bir daha patlat
      $dizi3 = explode('">', $dizi2[1]);
      $dizi4 = explode('</h3>', $dizi3[2]);

      $dizi5 = explode('duyuru-merkezi/',trim($dizi3[0]));//dizi5 te linkler var dizi4 te duyuru baslıkları var
      ?>
      <li><a href="bot.php?id=<?=$dizi5[1]?>"><?=trim($dizi4[0])?></a></li>
      <?php
    }

  }
?>
    </ul>
</body>
</html>