Navigation Kütüphanesi yüklenmesi:
1-npm install –save react-navigation
2-yarn add react-native-gesture-handler
-yada npm kullanıyorsanız
– npm install –save react-native-gesture-handler
3-react-native link react-native-gesture-handler

App.js

import React from 'react';
import {createStackNavigator,createAppContainer} from 'react-navigation';
import Home from './src/Pages/Home';
import Login from './src/Pages/Login'; 

const navigator=createStackNavigator({//Router diyebiliriz ilk olarak login sayfasını açacaktır
 
 login:{screen:Login},
 home:{screen:Home}
});

export default createAppContainer(navigator);

 

Login.js

import React, {Component} from 'react';
import {Platform, StyleSheet, Text, View,TextInput,Button} from 'react-native';

export default class Login extends Component{
 constructor(props)
 {
  super(props);
  
  this.giris_click=this.giris_click.bind(this);
   this.state={//runtime'de değiskenleri ve değerleri saklayan yapıdır.
     sayac:0
   }
 }
 static navigationOptions={
  title:'NavigateKullanım'
 };
giris_click()
{
 this.props.navigation.navigate('home');//butona basıldığında diğer sayfa gidiyor.
  
}
 render() {
  return (
   <View style={styles.ana_view}>
     <TextInput style={styles.text_input} placeholder='Kullanıcı Adınız'></TextInput>
     <TextInput style={styles.text_input} placeholder='Şifre'></TextInput>
     <Button title="Giriş" style={styles.text_input} onPress={this.giris_click}></Button>
     <Text>{this.state.sayac}</Text>
     </View>
  );
 }
}

const styles = StyleSheet.create({
 ana_view:{
  flex:1,
  flexDirection:'column',
  justifyContent:'center'
 },
text_input:{
 marginRight:10,
 marginLeft:10 
}
});

 

Home.js

import React,{Component} from 'react';
import {StyleSheet,View,Button,FlatList,TextInput,Text,TouchableOpacity} from 'react-native';

class Home extends Component{ 
constructor(props)
{
  super(props);
  this.ekle_click=this.ekle_click.bind(this);
  this.state={
    liste:[],
    text_value:'',
    sayac:0,
  }

}
static navigationOptions={
  title:'NavigateKullanım'//başlık texti
 };
ekle_click()
{
  if(this.state.text_value!='')
  {
    let liste=this.state.liste;
    liste.push({key:this.state.sayac,value:this.state.text_value});
    this.setState({liste:liste,text_value:'',sayac:(this.state.sayac+1)});
  }
}
  render()
  {
    return(
      <View style={style.view_style}>
      <View style={style.list_view_style}>
      <FlatList style={style.flat_style}
       extraData={this.state}
      data={this.state.liste}
      keyExtractor={(item)=>item.key.toString()} 
      renderItem={({item}) => <Text style={style.flatlist_text_style}>{item.value}</Text>}
      />
      </View>
      <View style={style.input_buton_view_style}>
      <TextInput style={style.input_style} value={this.state.text_value} onChangeText={(value)=>this.setState({text_value:value})}></TextInput>

      <TouchableOpacity style={style.button_style} onPress={this.ekle_click} >
      <Text style={style.button_text_style}>Ekle</Text>
      </TouchableOpacity>
      </View>
      </View>
    );
  }
}
const style=StyleSheet.create({

  view_style:{
    flex:1,
    flexDirection:'column',
    
  },
  list_view_style:{
    flex:5
  },
  input_buton_view_style:{
     flex:1,
     flexDirection:'column',
     position:'absolute',
     bottom:1,
     left:2,
     right:2
    
    },

  input_style:{
    borderWidth:1,
    fontSize:20,
    borderRadius:10,
    height:35,
    
  }
  ,
  flat_style:{
    flex:5
  },
   button_style:{
     height:35,
     marginTop:10,
     justifyContent:'center',
     alignItems:'center',
     borderRadius:10, 
     backgroundColor:'yellow',
     fontFamily:'bold'
     
    },
   button_text_style:{
    fontSize:20,
    fontFamily:'bold',
    height:35,
    textAlignVertical: "center",
    textAlign: "center",
    fontWeight: '400'
   },
   flatlist_text_style:{

    height:40,
    fontSize:20,
   }
});
export default Home;

 

import React, {Component} from 'react';
import {TextInput, StyleSheet, Text, View,TouchableOpacity} from 'react-native';

export default class App extends Component {
 
 constructor(props)
 {
  super(props)//Component clasının yapılandırıcısını çağrıyoruz.

  this.state={//runtime'de değiskenleri ve içindeki verileri saklıyor
  
   text_input_value:'',
   sayac:0,
   text_value:'',
  };
 this.normal_btn_click=this.normal_btn_click.bind(this);
 this.btn_text_degistir=this.btn_text_degistir.bind(this); 
}

btn_text_degistir()
{
 this.setState({text_value:this.state.text_input_value,text_input_value:''});
}
 normal_btn_click()
 {

 this.setState({sayac:++this.state.sayac});
 }

 render() {
  return (
   <View style={styles.main_view_style}>
    <View style={styles.view_1_style}>
    <Text style={styles.label_style} >{this.state.text_value}</Text>
    <TextInput placeholder='bir seyler giriniz..' 
    value={this.state.text_input_value}
    style={styles.textinput_style} 
    onChangeText={(value)=>{
     //isimsiz fonksiyon 
     this.setState({text_input_value:value});
     //state içinde ki değiskenleri this.setState fonksiyonu ile güncelliyoruz.
     }}>
    </TextInput>
    <TouchableOpacity style={styles.btn_goster_style} onPress={this.btn_text_degistir}>
    <Text style={styles.btn_goster_text_style}>Text'de Göster</Text>
    </TouchableOpacity> 
    
    </View>
  <View style={styles.view_2_style}>
  <TouchableOpacity style={styles.btn_normal_sayac_style} onPress={this.normal_btn_click}>
  <Text style={styles.btn_normal_sayac_text_style}>Normal Buton Arttır</Text>
  </TouchableOpacity>

  <TouchableOpacity style={styles.btn_arrow_sayac_style} onPress={()=>this.setState({sayac:++this.state.sayac})}>
  <Text style={styles.btn_arrow_sayac_text_style}>Arrow Buton Arttır</Text>
  </TouchableOpacity>
  <Text style={styles.label_style}>{this.state.sayac}</Text>
  </View>
  
   
   </View>
  );
 }
}

const styles = StyleSheet.create({
 main_view_style: {
  flex: 1,//ekranı kapla
  flexDirection:'column',//nesneler yukardan aşağı dizilecektir
    backgroundColor: 'white',
 },
 view_1_style:{
  flex:1,
  alignItems:'center'//yatayda ortala

 },
 view_2_style:{
  flex:1,
  flexDirection:'column',
  alignItems:'center'
 },
 btn_goster_style:{
  height:35,
  width:'99%',
  marginLeft:1,
  marginRight:1,
  backgroundColor:'red',
  borderRadius:10,
  marginTop:1,
 },btn_goster_text_style:{
  height:'100%',
  textAlign:'center',
  textAlignVertical:'center',
  color:'white', 
  
 },
 textinput_style:{
  height:35,
  width:'99%',
  marginLeft:1,
  marginRight:1,
  borderRadius:10,
  borderWidth:1,
  borderColor:'#e5e5e5',
  marginTop:1,
 },
 label_style:{
  height:35,
  width:'99%',
  marginLeft:1,
  marginRight:1,
  borderRadius:10,
  borderWidth:1,
  borderColor:'#e5e5e5',
  marginTop:1,
  textAlignVertical:'center',
  paddingLeft:2,
  color:'black'
 },
 btn_normal_sayac_style:{
  height:35,
  width:'99%',
  marginLeft:1,
  marginRight:1,
  backgroundColor:'#ffa959',
  borderRadius:10,
  marginTop:1,
 },
 btn_normal_sayac_text_style:{
  height:'100%',
  textAlign:'center',
  textAlignVertical:'center',
  color:'white',
 },btn_arrow_sayac_style:{
  height:35,
  width:'99%',
  marginLeft:1,
  marginRight:1,
  backgroundColor:'#75baff',
  borderRadius:10,
  marginTop:1,
 },
 btn_arrow_sayac_text_style:{
  height:'100%',
  textAlign:'center',
  textAlignVertical:'center',
  color:'white',
 },
});